Pierwsi beneficjenci otrzymali środki w ramach Sąsiedzkiej Pomocy