Tradycyjne przysmaki w Święto Niepodległości: gęsina i rogale świętomarcińskie. Netto promuje polskie zwyczaje kulinarne